praca
pracapracapracapracapracapracapracapracapracapracapraca_forumpraca ucz.pl - kontakt
praca  
praca
praca
praca Jeżeli chcesz się dowiadywać o nowościach w serwisie praca.ucz.pl, dopisz swój e-mail do biuletynu
(pamiętaj, zawsze możesz się wypisać):
 
  praca
 
 

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Ważne punkty
 • Sprawdzić swój wygląd przed spotkaniem.
 • Przywitać się z przedstawicielem firmy w sposób sympatyczny i swobodny ale profesjonalny.
 • Uścisk ręki powinien być mocny i zdecydowany (oczywiście bez przesady).
 • Pozwólcie, by pracodawca prowadził rozmowę
 • Nawiąż kontakt z pracodawcą. Obrazy, książki, rośliny czy jakieś inne przedmioty znajdujące się w biurze mogą stanowić przedmiot krótkiej rozmowy wprowadzającej do zasadniczego tematu (w ten sposób i Ty, i pracodawca będziecie się czuć swobodniej)
 • Nie należy robić notatek podczas spotkania. Jednak dobrze jest sporządzić notatki dotyczące spotkania tuż po rozmowie.
 • Unikać nudnej, monotonnej prezentacji podczas rozmowy.
 • Pamiętajcie Państwo, że jest to prezentacja własnej osoby! Należy skorzystać z okazji aby się zaprezentować w sposób logiczny i pewny siebie.
 • Wyrażaj się pozytywnie o poprzednich pracodawcach i współpracownikach, niezależnie od przyczyn porzucenia pracy, nawet jeśli zostałeś zwolniony

Początek rozmowy

Rozpoczęcie rozmowy. Pierwszy podaje rękę gospodarz. Jeśli zaproponuje nam coś do picia, nie należy się krygować i odmawiać jedynie z grzeczności. Najlepiej poprosić o zimny napój - jest z nim mniej kłopotu niż z gorącym.

Większość pytań zadawanych w czasie rozmowy można przewidzieć. Jeśli chcecie naprawdę dobrze się do nich przygotować, nie wystarczy tylko mniej więcej wiedzieć, co chcemy przekazać. Przynajmniej przed pierwszym spotkaniem dobrze jest znaleĽć krytycznego słuchacza - dopiero przy takiej próbie okazuje się, czy nie mamy trudności z jasnym i zwięzłym przekazaniem naszych myśli, z efektownym ubieraniem ich w słowa.

Jak odpowiadać na pytania? Najważniejsze to wypaść przekonująco, naturalnie i swobodnie. Bardzo niedobrze, gdy nasze wypowiedzi sprawiają wrażenie wyuczonych i nieszczerych. Poważnym błędem jest kreowanie się na osobę, od której w rzeczywistości różnimy się znacznie. Należy unikać mówienia nieprawdy lub mocnego "podbarwiania" - po pierwsze jest to łatwe do wykrycia (charakterystyczne dla rozmów o pracę jest drążenie tematu, podchodzenie do tego samego z kilku stron), a po drugie należy pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna to nie gra, walka czy negocjacje. Także w naszym interesie jest to, byśmy zostali dobrze rozpoznani. Stworzenie fałszywego wizerunku własnej osoby nie pomoże w podjęciu właściwych decyzji ani nam, ani pracodawcy, może nas natomiast postawić w niezwykle niezręcznej sytuacji, gdy dostaniemy pracę i kłamstwa wyjdą na jaw. Oczywiście przedstawiajmy siebie jak najkorzystniej, nie bądĽmy zbyt skromni, nie bójmy się mówić o sobie bardzo dobrze. Mówmy zdecydowanie, ale bez zadufania czy arogancji. Pod żadnym pozorem nie przerywajmy prowadzącemu. Pamiętajmy, że to on jest gospodarzem i osobą dyktującą warunki - my powinniśmy się dostosować. Szanujmy czas naszego rozmówcy - na pytania odpowiadajmy zwięĽle i konkretnie, nie wchodĽmy w szczegóły, jeśli nie jesteśmy o nie pytani. Gdy pracodawca wymaga od kandydatów dobrej znajomości języków obcych, powinniśmy być przygotowani na to, że przynajmniej część rozmowy będzie w nich prowadzona. Jeśli chodzi o żarty, to oczywiście mogą być ozdobą rozmowy, ale tu zalecana jest ostrożność. Bardzo ważne jest, żeby pozostawić wrażenie osoby pozytywnie nastawionej do życia, dla której problemy są po to, by je rozwiązać.

Struktura rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na trzy części. Pierwsza część ma na celu wprowadzenie pozytywnej atmosfery, która pozwoli na nieskrępowaną rozmowę. W kolejnym etapie, prowadzący rozmowę zaczyna oceniać kwalifikacje na dane stanowisko poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Pracodawca musi ocenić jak bardzo umiejętności kandydata pokrywają się z wymaganiami stanowiska. Należy się przygotować na dyskusję dotyczącą szczegółów pracy: obowiązki, procedury czynności operacyjne. Na pierwszym spotkaniu nie powinno paść pytanie ze strony kandydata odnośnie wynagrodzenia, chyba że pracodawca zainicjuje rozmowę.
Ostatni etap rozmowy to zakończenie. Jest to dobry moment, aby przekazać pracodawcy Państwa szczere zainteresowanie pracą w firmie. Pracodawca może tego nie wiedzieć jeśli się wprost tego nie powie. Należy się również upewnić kiedy ma nastąpić następny kontakt i przez kogo powinien zostać zainicjowany.

Obszary w rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna porusza zazwyczaj zagadnienia z trzech obszarów: zawodowego, motywacyjnego oraz osobowościowego.

Obszar zawodowy (merytoryczny) związany jest z zapoznawaniem się ze szczegółami dotyczącymi doświadczeń i wiedzy kandydata. Obejmuje również wyjaśnianie wątpliwości powstałych podczas lektury dokumentów. Pytania rekrutującego dotyczą zazwyczaj powodów zmiany pracy oraz zakresu obowiązków na danym stanowisku.

Obszar motywacyjny związany jest z koniecznością ustalenia poziomu aspiracji zawodowych kandydata. Dla pracodawcy osoba o zbyt wysokich aspiracjach niesie ze sobą zagrożenie, że szybko się zniechęci i będzie sfrustrowana. Gdy zaś kandydat ma za niskie aspiracje - wykazuje za mało aktywności i jest mniej efektywny. Ponadto kluczowe jest dla pracodawcy zbadanie rzeczywistych motywacji kandydata do podjęcia pracy na danym stanowisku (stabilizacja, finanse, rozwój itp.).

Obszar osobowościowy związany jest z oceną predyspozycji psychicznych kandydata. Rekrutujący ma za zadanie stwierdzić, czy kandydat np. posiada zdolności interpersonalne, analityczne, czy jest komunikatywny. Może go również interesować czy kandydat potrafi pracować w zespole lub samodzielnie, czy radzi sobie z silnym obciążeniem stresem etc.
Odpowiadając na pytania, musisz każdą swoją odpowiedĽ potrafić uzasadnić lub zilustrować przykładem. Dzięki temu Twoja wypowiedĽ stanie się bardziej wiarygodna i będzie miała większą siłę przekonywania. Ponadto posługiwanie się krótkimi przykładami uatrakcyjni Twoją wypowiedĽ i sprawi, że wyróżnisz się pośród innych osób.

Rozmowa kwalifikacyjna - Typowe pytania

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, część pytań możesz przewidzieć. Pytania można podzielić na trzy obszary: zawodowe (merytoryczne), motywacyjne, osobowościowe. Poniżej podajemy przykładowe pytania z poszczególnych obszarów:

a) Obszar zawodowy (merytoryczny)
 • Dlaczego szuka Pan/i pracy?
 • Na czym polegała Pana/i obecna/ostatnia praca?
 • Co robił Pan/i pomiędzy (np.)1996, a 1997? Dlaczego Pan/i o tym nie napisał w CV?
 • Co jest dla Pana/i największym sukcesem zawodowym?
 • Jak Pan/i sobie wyobraża pracę na tym stanowisku?
 • Jakie stosuje Pan/i metody motywacji finansowej i pozafinansowej?
 • Jak Pan/i ocenia swoje umiejętności negocjacji? Proszę swoją ocenę uzasadnić.
 • Z jakich powodów zmieniał Pan/i poprzednie miejsca pracy?
 • Proszę powiedzieć w jakich dziedzinach jest Pan/i najlepszy, a z czym radzi Pan/i sobie gorzej.
 • Proszę to uzasadnić.
b) Obszar motywacyjny
 • Dlaczego zainteresował się Pan/i naszą ofertą?
 • Czy nasza firma jest jedyną do której wysłał Pan/i swoje CV?
 • Proszę przekonać mnie, że właśnie Pan/i jest dla nas odpowiednią osobą na to stanowisko?
 • Czego spodziewa się Pan/i po pracy w naszej firmie?
 • Jakie są Pana/i wymagania płacowe?
 • W jakim spraca-topniu jest Pan/i dyspozycyjny?
 • Proszę opowiedzieć o swoim największym sukcesie/porażce.
 • Co najbardziej lubił/nie lubił Pan/i w swojej ostatniej pracy?
 • Jakiego typu ofertami pracy był Pan/i zainteresowany w przeszłości?
 • Co dla Pana/i jest najsilniejszą motywacją w pracy?
 • Kto jest dla Pana/i autorytetem?
 • Ile godzi pracuje Pan/i średnio w tygodniu?
 • Co zamierza Pan/i robić za kilka lat?
c) Obszar osobowościowy
 • Proszę opowiedzieć o sobie?
 • Jakie są Pana/i słabe/mocne strony?
 • Proszę opowiedzieć o jakiejś sytuacji stresowej w której się Pan/i znalazł w ostatnim czasie?
 • Czy podejmuje Pan/i ryzyko? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
 • Z jakimi osobami pracuje się Panu/i najlepiej/najgorzej?
 • Jakie cechy powinien mieć Pana/i szef?
 • Jak spędza Pan/i wolny czas?
 • Co Pan/i czytał ostatnio?
 • Gdyby miał Pan/i miliard złotych, na co by Pan go przeznaczył?
 • Jak by Pan/i zareagował w sytuacji, gdy...?
Oprócz pytań, pracodawcy mogą Cię prosić o rozwiązanie konkretnych sytuacji problemowych. Przykładem może być rozmowa kwalifikacyjna dotycząca stanowiska sprzedawcy samochodów. Pytanie problemowe zadane w jej trakcie mogłoby brzmieć:

... Proszę wyobrazić sobie, że jest Pan zatrudniony w naszym salonie. Wchodzę do salonu, proszę mnie obsłużyć...

Pytania problemowe zazwyczaj dotyczą typowych sytuacji związanych ze stanowiskiem. Do Twojej inwencji należy wyobrażenie sobie, z jakimi problemami spotyka się osoba na danym stanowisku i przewidzenie możliwych pytań.

"Zamykanie" rozmowy kwalifikacyjnej
 • Jeśli pracodawca nie zaoferuje Ci pracy od razu, ani też nie poinformuje o terminie powiadomienia Ciebie o decyzji, zapytaj, kiedy będziesz mógł zadzwonić, by się o niej dowiedzieć
 • Jeśli pracodawca poprosi Cię o porozumienie telefoniczne lub o stawienie się na następną rozmowę, zanotuj godzinę, dzień i miesiąc
 • Podziękuj pracodawcy za rozmowę i jeszcze raz powtórz swoje zainteresowanie pracą oraz kwalifikacje predysponujące Cię do niej

powrót do poprzedniej strony
następna strona
powrót do działu: rozmowa

do góry